Products

Sản phẩm mới

PFA - Ống co nhiệt PFA 260 °C

GAST-R -125 ℃ 防水銲錫環熱縮中接管

GAST-R - Cút nối dây điện mối hàn co nhiệt chống nước 125˚C

GAST-RS - 125 ℃ Nhiệt thu nhỏ hàn tay áo không thấm nước