Products

Sản phẩm mới

Ống co nhiệt PFA 260 °C

Ống co nhiệt PFA 260 °C

APO-PBS - Ống co nhiệt đàn hồi cao cho thiết bị đầu cuối

APO-PBS - Ống co nhiệt đàn hồi cao cho thiết bị đầu cuối

GAST-RS - 125 ℃ Nhiệt thu nhỏ hàn tay áo không thấm nước