Products

Ống co nhiệt cách nhiệt cao áp

HB1 - Ống co nhiệt trung thế (chịu được điện áp 3.6KV)

HB1 - Ống co nhiệt trung thế (chịu được điện áp 3.6KV)

HB2 - Ống co nhiệt trung thế (chịu được điện áp 24KV)

HB2 - Ống co nhiệt trung thế (chịu được điện áp 24KV)

HB3 - Ống co nhiệt cao thế (chịu được điện áp 36KV)

HB3 - Ống co nhiệt cao thế (chịu được điện áp 36KV)