Products

Dăng dính

 

Băng keo sửa chữa cáp WT100 PE

Băng keo sửa chữa cáp WT100 PE

Băng keo chống thấm tự tan WT200

Băng keo chống thấm tự tan WT200

Băng dính không thấm nước WT300

Băng keo không thấm nước WT300

Băng keo Silicone chịu được điện áp (15~24KV)

Băng keo Silicone chịu được điện áp (15~24KV)