Products

B2 - Ống co nhiệt dạng cuộn (hộp carton)

Ứng dụng:
Quy cách, màu sắc của ống co nhiệt và ống lưới bện PET mở rộng sleeving được tùy chỉnh dựa theo yêu cầu của khách hàng. Ống được quấn trên trục giấy và đặt trong hộp carton nhỏ giúp ống được bảo vệ tốt và thuận tiện khi sử dụng.
Thắc mắc
  • Đặc tính sản phẩm
  • Thông số kỹ thuật sản phẩm
  • Kích thước: 16.5 x 5.5 x 18.5cm
  • Màu sắc: màu trắng
  • Kích thước ống: 1/16"~1"
  • Chiều dài ống: 2.5M ~ 15M/ hộp
  • Tiêu chuẩn đóng gói: 40 hộp/thùng
Sản phẩm bên trong: Ống co nhiệt G5
Tên sản phẩmKích thước(mm)Kích thước (inch)Chiều dài/hộp
B2G5-0015 1.5mm 1/16” 15M
B2G5-0020 2 mm 3/32” 15M
B2G5-0030 3 mm 1/8” 15M
B2G5-0050 5 mm 3/16” 10M
B2G5-0060 6 mm 1/4” 10M
B2G5-0090 9 mm 3/8” 10M
B2G5-0120 12 mm 1/2” 5M
B2G5-0180 18 mm 3/4” 5M
B2G5-0250 25 mm 1” 5M
Sản phẩm bên trong: Ống co nhiệt tỉ lệ co rút cao G5-3X
Tên sản phẩmKích thước(mm)Kích thước (inch)Chiều dài/hộp
B2G53X0030 3 mm 1/8” 15M
B2G53X0060 6 mm 1/4” 10M
B2G53X0090 9 mm 3/8” 10M
B2G53X0120 12 mm 1/2” 5M
B2G53X0180 18 mm 3/4” 5M
B2G53X0250 25 mm 1” 5M
Sản phẩm bên trong: Ống co nhiệt AIS 3:1 kép tường có keo
Tên sản phẩmKích thước(mm)Kích thước (inch)Chiều dài/hộp
B2AIS0032 3.2mm 1/8” 5M
B2AIS0048 4.8 mm 3/16” 5M
B2AIS0064 6.4 mm 1/4” 3.5M
B2AIS0095 9.5 mm 3/8” 3M
B2AIS0127 12.7 mm 1/2” 2.5M
Sản phẩm bên trong: BSPET Ống lưới bện PET mở rộng sleeving
Tên sản phẩmKích thước(mm)Kích thước (inch)Chiều dài/hộp
B2BS0032 3.2mm 1/8” 10M
B2BS0064 6.4 mm 1/4” 10M
B2BS0095 9.5 mm 3/8” 10M
B2BS0127 12.7 mm 1/2” 10M
B2BS0191 19.1mm 3/4” 10M