Products

GR 熱縮管捲式包裝

GR Ống co nhiệt dạng cuộn

Ứng dụng:
Được đóng gói dạng cuộn dễ dàng cất và lấy.
Thắc mắc
  • Thông số kỹ thuật sản phẩm
Sản phẩm bên trong: Ống co nhiệt G5
Tên sản phẩmKích thước (mm/inch)Màu sắcĐóng gói (M/cuộn)
GR1-1 3 mm(1/8”)  black 10
GR2-1 6 mm(1/4”)  black 7
GR3-1 9 mm(3/8”)  black 5
GR4-1 12mm(1/2”) black 4
GR5-1 18mm(3/4”) black 3
GR6-1 25mm(1”) black 3
GR1-2 3 mm(1/8”)  Red 10
GR2-2 6 mm(1/4”)  Red 7
GR3-2 9 mm(3/8”)  Red 5
GR4-2 12mm(1/2”) Red 4
GR5-2 18mm(3/4”) Red 3
GR6-2 25mm(1”) Red 3
GR1-3 3 mm(1/8”)  Blue 10
GR2-3 6 mm(1/4”)  Blue 7
GR3-3 9 mm(3/8”)  Blue 5
GR4-3 12mm(1/2”) Blue 4
GR5-3 18mm(3/4”) Blue 3
GR6-3 25mm(1”) Blue 3
GR1-4 3 mm(1/8”)  Yellow 10
GR2-4 6 mm(1/4”)  Yellow 7
GR3-4 9 mm(3/8”)  Yellow 5
GR4-4 12mm(1/2”) Yellow 4
GR5-4 18mm(3/4”) Yellow 3
GR6-4 25mm(1”) Yellow 3
GR1-5 3 mm(1/8”)  green 10
GR2-5 6 mm(1/4”)  green 7
GR3-5 9 mm(3/8”)  green 5
GR4-5 12mm(1/2”) green 4
GR5-5 18mm(3/4”) green 3
GR6-5 25mm(1”) green 3
GR1-6 3 mm(1/8”)  white 10
GR2-6 6 mm(1/4”)  white 7
GR3-6 9 mm(3/8”)  white 5
GR4-6 12mm(1/2”) white 4
GR5-6 18mm(3/4”) white 3
GR6-6 25mm(1”) white 3
GR1-7 3 mm(1/8”)  trong suốt 10
GR2-7 6 mm(1/4”)  trong suốt 7
GR3-7 9 mm(3/8”)  trong suốt 5
GR4-7 12mm(1/2”) trong suốt 4
GR5-7 18mm(3/4”) trong suốt 3
GR6-7 25mm(1”) trong suốt 3
GR1-8 3 mm(1/8”)  green,Yellow 10
GR2-8 6 mm(1/4”)  green,Yellow 7
GR3-8 9 mm(3/8”)  green,Yellow 5
GR4-8 12mm(1/2”) green,Yellow 4
GR5-8 18mm(3/4”) green,Yellow 3
GR6-8 25mm(1”) green,Yellow 3