Products

Ống co nhiệt dùng cho bóng đèn tuýp

Ống co nhiệt FEP bảo vệ bóng điện

LFEP - Ống co nhiệt FEP bảo vệ bóng điện

Ống co nhiệt PET ngăn chặn sự phát tán các mảnh vỡ của ống huỳnh quang

YLPET-L - Ống co nhiệt PET ngăn chặn sự phát tán các mảnh vỡ của ống huỳnh quang

Ống co nhiệt đèn LED với khuếch tán ánh sáng

YLPET-SDF - Ống co nhiệt đèn LED với khuếch tán ánh sáng