Products

Linh kiện điện tử

Khóa kẹp giữ dây điện nguồn

Cút nối dây điện (Ống đồng sợi đơn)

Đầu cos dây điện tròn-xoắn ốc (Đầu nối dây ốc xoắn điện)

Đầu cos nón chụp

Cầu đấu dây điện bằng hợp kim nhôm

Cầu đấu dây điện( đầu cos đồng thân thiện với môi trường)