Products

Ống co nhiệt lạnh

DNC - Ống co rút nguội cao su Silicone hai lớp

DNC - Ống co rút nguội cao su Silicone hai lớp

ANC - Ống co nhiệt lạnh silicon germanium

ANC - ‘Ống co nguội’ silicon germanium

GNC - Ống co nhiệt lạnh silicon germanium

GNC - ‘Ống co nguội’ silicon germanium

EEC Nắp chụp đầu cáp co nguội làm bằng cao su EPDM

NS8 Tay nắm co nguội làm bằng cao su EPMD

ENC-Ống co nguội cao su EPDM