Products

MP - Cuốn sách tem nhãn

MP - Cuốn sách tem nhãn

Ứng dụng:
Chất liệu vải nylon, tự dính, chống ẩm, chống bụi, chống dầu. Mỗi cuốn sách chứa 10 miếng với chú giải 0-9, A-Z, 0-15, 1-45, 46-90, +, -, /. Nội dung in có thể được tùy chỉnh theo yêu cầu của khách hàng.
Thắc mắc
  • Thông số kỹ thuật
Mã sản phẩmMô tảSố lượng
AE 27 0-9 45 ea
AE 28 A-Z,0-15,+,-,/ 10 ea
AE 29 1-45 10 ea
AE 30 46-90 10 ea
AE 35 1-15
16-90
0,A-Z,+,-,/
6 ea
4 ea
2 ea
AE 36 1,2,3,A,B,C
T1,T2,T3,L1,L2,L3
45 ea
30 ea