Products

Hệ thống tem nhãn đánh dấu dây

Yunlin Đài Loan sản xuất để đáp ứng yêu cầu nhận dạng của hệ thống dây cáp, sản phẩm bao gồm: ống co nhiệt phụ kiện in số đánh dấu dây, cuộn phụ kiện in số đánh dấu dây, tem nhãn số tính di dộng, số dán dấu dây mạng, số đánh dấu dây mạng loại kẹp...

135˚C TMS - Phụ kiện in số đánh dấu dây kiểu Orbital

135˚C TMS - Phụ kiện in số đánh dấu dây kiểu Orbital

125˚C TMS - Phụ kiện in số đánh dấu dây kiểu Orbital

125˚C TMS - Phụ kiện in số đánh dấu dây kiểu Orbital

135˚C CTMS - Cuộn phụ kiện in số đánh dấu dây

135˚C CTMS - Cuộn phụ kiện in số đánh dấu dây

125˚C CTMS - Cuộn phụ kiện in số đánh dấu dây

125˚C CTMS - Cuộn phụ kiện in số đánh dấu dây

MP - Cuốn sách tem nhãn

MP - Cuốn sách tem nhãn

MO - 號碼標誌器

MO - Số đánh dấu dây mạng loại kẹp

MH - PVC co nhiệt đánh dấu dây