Products

Ống lưới bện

Yunlin Đài Loan sản xuất nhiều loại sản phẩm ống lưới bện bao gồm: ống lưới bện co nhiệt, PET mở rộng bện sleeving dày đặc biệt kiểu cắt mở, PET mở rộng bện sleeving kiểu cắt mở, PET mở rộng bện sleeving có điểm dán, PET mở rộng bện sleeving... Thông qua kinh nghiệm kỹ thuật bán hàng phong phú tại nước ngoài, góp phần nâng cao năng lực hiệu quả cung cấp các sản phẩm ống bện cho các nước. Nếu như trước mắt bạn các sản phẩm trên của chúng tôi không phù hợp với yêu cầu của bạn, hoan nghênh bạn gửi mail liên lạc cho chúng tôi.

BS5000 - 編織熱收縮管

BS5000 - Ống lưới bện co nhiệt

BS1000 - Cuộn ống bện PET bán cứng

BS1000 - Ống lưới bện PET Semi-Rigid

BS3000 - Ống uốn bện dùng cho hệ thống dây ô tô

BS3000 - Ống lưới bện dùng cho hệ thống dây ô tô

BSPET - PET mở rộng bện sleeving

BSPET - Ống lưới bện PET mở rộng sleeving