About Us

Bảng so sánh sản phẩm

Thông qua bảng so sánh này bạn có thể hiểu rõ hơn về sự khác biệt và lựa chọn thay thế giữa các sản phẩm Yunlin của Đài Loan với các nhãn hiệu khác như 3M, Raychem, Sumitube, DSG-Canusa, LG, Alpha, Techflex, v.v. Bạn cũng có thể nhấp chuột trực tiếp vào mã sản phẩm của công ty để hiểu thêm về từng mặt hàng sản phẩm của Yunlin Đài Loan.
Cross Reference Number For G-APEX Heat Shrinkable Tubing
G-APEXRaychemSUMITUBEDSG-CanusaLG3MAlpha

G1

CGPE-105 C CPX 51 GSHS-1605  

G5

VERSAFIT V2 F32. F2Z CPX 876 GSHS-1625 CP-221 FIT221V

G5-CB

VERSAFIT V4 F34. F4Z DERAY ITW GSHS-1625T  

GA

  A        

G5-135

RNF-100 A2. B2 CPX-100 GSHS-1635F FP-301 FIT221

G5-YG

DCPT 2:1 B2(YG) CPX 201 GSHS-1635F-YG GYS FIT260

G5135-3X

RNF-3000 B2(3X) CPX 300 GSHS-3635 SFTW-203 FIT321V

G5-R135

CRN. RT3 B8. D CHM-140 GSHS-1635S SR-350 FIT295

AIS

ATUM. DWP-125 W3B2. W3F2 CPA 300 GSHS-3635W EPS-300 FIT321

AIS-ES

ES-2000 SA2F SPLICEMELT125 GSHS-4635WS EPS-4000 FIT421

ACS200

RBK-ILS125     
ATM MWTM. SST-M SCD. SCM2 CFM PMWT MDT. IMCSN 
ASM-6X HRHT SCH CFHR   FIT621
ANF  IRRAX SCM2   IMCS 
ASM WCSM.SST  CFW/RHW PHWT ITCSN FIT700

ABS

  W3D  GSHS-1625BS  
DR DR-25 R120 DERAY V25 DRET PSTH FIT601
HTK150 RT-375 K2 KYF190 GSHS-1650F MFP 
KYNAR RW-175. KYNAR K KY175 GSHS-1675 KYNAR FIT350
VITON VITON. RW200 FE3. KH200 VT220  VTN200 FIT650
FEP FEP FEP   FEP FIT400
PTFE TFE TFE CTFE250  TFE FIT500

MTA

MT1000     
MT2/MTE MT2000     

MTC

MT3000     

MTF

MT-5000/MT5500     
TMS TMS-SCE     FIT-PRINT
CTMS TTMS     
HB1 LVIT   LG-BBLV  
HB2 BPTM SBI300 CBTM LG-BBHV BBI 
HB3 BBIT SBI350 CBTH LG-BBHT BBI 
AEC SSC. ESC  CCAP  ICEC. SKE FITCAP
AECM ES CAPS SA3 CAP SPLICEMELT CAP 125   
BOOT Molded parts     BOOTS
CRIMP DURASEAL/D406 SUMISEAL CRIMPSEAL II  MH-1814106 FITCRIMP
GAST-B CWT-900X STS    SLV
GAST-R(Rohs) B-155 STS    

GAST-DR(Rohs)

B-155     

GAST-E

SGRS     
FOSP SMOUV FSP-1 CFSP   
BSPET RAYFLEX PETM     

BS5000

HFT5000          

CSE

    8420 

ANC

    CNCST 

GNC

    CSS 

EEC

        EC  

WT100

  CTSB-2  fit 

WT200

    2228